راهکار ها

طراحی سیستم پیجینگ تحت شبکه و زون بندی اسپیکرها

پیجینگ IP پیجینگ شبکه

طراحی سیستم پیجینگ تحت شبکه
زون بندی و یا گروه بندی اسپیکرهای تحت شبکه هنگام پیجینگ 

یکی از پایه ترین کارها در سیستم پیجینگ تحت شبکه زون بندی بلندگو های تحت شبکه است ، گاهی اوقات نیاز می شود که گروهی از اسپیکر ها تحت شبکه و یا آمپلی فایر های تحت شبکه همرمان با هم پیج شوندو همه آن ها را در یک زون قرار داد ، به طور مثال در یک سیستم پیجینگ شبکه یک کارخانه نیاز می شود که از 10 سوله 5 سوله آن که کاربری خاصی دارند مثلا تولید هستند ،  پیج شوند ولی سوله های طراحی . انبار پیج نشوند ، در این حالت به راحتی می تواتن از قابلیت Paging and Intercom درسرورهای ویپ مرسوم مانند ایزابل و یا الستیکس و با freepbx استفاده کرد .

در این حالت گروهی از اسپیکر های تحت شبکه و یا اینترکام های تحت شبکه را تحت عنوان یک گروه و زون  paging تعریف می کنیم و به گروه یک داخلی تخصیص می دهیم ، از این به بعد با تماس با شماره داخلی آن گروه کل گروه با هم پیج می شود.
فراموش نشود که با توجه به این هر اسپیکر تحت شبکه و یا آمپلی فایر تحت شبکه یک داخلی مختص به خود دارند ، هم می توان آن ها را تک تک پیج کرد و هم می توان به صورت گروهی آن ها را پیج کرد.

در سیستم پیجینگ تحت شبکه چه تعداد گروه ، زون می شود تعریف کرد ؟

این قابلیت وجود دارد که یک اسپیکر تحت شبکه و یا آمپلی فایر تحت شبکه و یا اینترکام های تحت شبکه عضو یک یا چند گروه به صورت همرمان باشد ، به طور مثال در سیستم پیجینگ تحت شبکه یک بیمارستان می توان هم بخش نوزادان را به صورت مجزا پیج کرد و هم می توان بخش نوزادان و هم پخش مادران را با هم پیج کرد و هم می توان کل بخش های مختلف یک بیمارستان به طور یکجا پیج کرد.
دقت شود که هر اسپیکر تحت شبکه و یا آمپلی فایر تحت شبکه داخلی اختصاصی دارد و داخلی گروه یک شماره جداگانه باشد .

در ادامه نحوه راه اندازی پیجینگ تحت شبکه در ایزابل را خدمت شما توضیح می دهم در باقی سرور ویپ مانند elastix و یا freepbx مشابه می باشد.

نحوه راه اندازی زون بندی پیجینگ تحت شبکه و یا همان راه اندازی Paging and Intercom در ایزابل :

ابتدا به صفحه تنظیمات سرور ویپ وارد می شوید و از منوی سمت چپ با کلیک بروی PBX Configuration وارد بخش PBX Configuration شوید .

 

 

سپس در صفحه که باز می شود از منوی داخلی بروی Paging and Intercom  کلیک کنید .

 

 

در مرحله بعد برای تعریف یک گروه پیجینگ جدید بروی New Paging Group در سمت راست صفحه کلیک نمایید.

 

 

در صفحه جدید می توان تنظیمات گروه پیجینگ را تعریف کنیم.

 

 

 • در بخش Paging Extension داخلی گروه پیجینگ تحت شبکه را تعریف کنید.
 • در بخش Group Description یک متن دلخواه برای معرفی گروه بنویسید مثلا گروه ALL
 • داخلی های اسپیکر های تحت شبکه و یا آمپلی فایر های تحت شبکه و یا اینترکام های تحت شبکه که می خواهید عضو این گروه Paging باشند باید از بخش Not selected با ماوس بگیرد و بکشید و به بخش Selected اضافه کنید.
 • گزینه Busy Extensions به این معنی که اگر داخلی مشغول باشد چه کاری را انجام دهد:
  • Skip به معنای در صورت اشغال بودن خط از این اسپیکر رد شه و Page نکنه.
  • Forceدر صورت اشغال بود داخلی اسپیکر تحت شبکه و یا آمپلی فایر تحت شبکه به روی حالت Hold تماس قرار میگرد و عملیات Page انجام می شود .
  • whisper به صورت زمزمه زیر مکالمه که در حال انجام هست پخش می شود.
  • اگر مورد Duplex را انتخاب شود صدا به صورت دو طرفه می شود .
 • سیستم پیجینگ تحت شبکه

مطالب مرتبط