ساعت صنعتی تحت شبکه دقیق IPClock

IP Clock

ساعت های تحت شبکه  میتوانند ب با ارتباط از طریق کابل شبکه یا بصورت بیسیم ، ساعت دقیق را دریافت و با توجه به منطقه زمانی تنظیم شده روی آنها با دقت بالا کار می کنند.

 ساعت های صنعتی با دقت بالا

 NTP تنظیم ساعت بر اساس 

در سایز های متفاوت و قابل سفارش سازی

. همزمانی تمامی ساعت های نصب شده با دقت میلی ثانیه

. قابل تنظیم از طریق اینترفیس تحت وب

Power over Ethernet (802.3af protocol)