تماس با ما

شرکت پارس جویان آوا

تهران امانیه خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت نبش خیابان انصاری برج ملت بخش اداری طبقه ششم واحد 1

تلفن :

۲۲۷۹۷۵۸۳ 

۲۲۷۸۳۱۱۶ 

۲۲۶۳۴۳۹۴ 

 

فکس:

ایمیل :

info@persava.com

تلگرام :

۰۹۳۹۴۸۷۹۶۴۰